Poradnia

Wizyta pierwsza.

W trakcie wizyty przeprowadzany jest wywiad oraz badanie pacjenta. W przypadku chorób naczyń określa się
wskaźnik kostka-ramię (ABI) – parametr oceniający stan naczyń tętniczych kończyn dolnych.
Bardzo często pobierany jest materiał do badania mikrobiologicznego (posiew z rany), a także histopatologicznego.
Dokonuje się oceny stanu rany oraz potencjału jej wygojenia. Wspólnie z pacjentem przygotowywany jest indywidualny
plan leczenia, który może uwzględniać dodatkową diagnostykę lub konsultację, np. angiologa, diabetologa, dietetyka,
fizjoterapeuty.

 

Wizyty kolejne.

Regularnie odbywające się wizyty w Poradni Leczenia Ran umożliwiają stałą kontrolę procesu gojenia się rany.
Podczas ich trwania dokonywana jest ocena rany, jej oczyszczenie oraz ewentualne modyfikacje sposobu leczenia
prowadzące do całkowitego zamknięcia.

Wykorzystujemy najnowsze techniki leczenia ran przewlekłych:

  • specjalistyczne opatrunki, których część podlega refundacji prze NFZ
  • terapia podciśnieniowa (NPWT, VAC)
  • terapia larwalna
  • TCC (Total Contact Cast) – specjalistyczne odciążenie w zespole stopy cukrzycowej
  • kompresjoterapia (bandaże, odzież uciskowa)