Poradnia

Wizyta pierwsza.

W trakcie wizyty przeprowadzany jest wywiad oraz badanie pacjenta. W przypadku chorób naczyń określa się
wskaźnik kostka-ramię (ABI) – parametr oceniający stan naczyń tętniczych kończyn dolnych.
Bardzo często pobierany jest materiał do badania mikrobiologicznego (posiew z rany), a także histopatologicznego.
Dokonuje się oceny stanu rany oraz potencjału jej wygojenia. Wspólnie z pacjentem przygotowywany jest indywidualny
plan leczenia, który może uwzględniać dodatkową diagnostykę lub konsultację, np. angiologa, diabetologa, dietetyka,
fizjoterapeuty.

 

Wizyty kolejne.

Regularnie odbywające się wizyty w Centrum Opieki Nad Ranami umożliwiają stałą kontrolę procesu gojenia się rany.
Podczas ich trwania dokonywana jest ocena rany, jej oczyszczenie oraz ewentualne modyfikacje sposobu leczenia
prowadzące do całkowitego zamknięcia.

W Lecran wykorzystywane są najnowsze techniki leczenia ran przewlekłych:

  • specjalistyczne opatrunki, których część podlega refundacji prze NFZ
  • terapia podciśnieniowa (NPWT, VAC)
  • terapia larwalna
  • TCC (Total Contact Cast) – specjalistyczne odciążenie w zespole stopy cukrzycowej
  • kompresjoterapia (bandaże, odzież uciskowa)