Badania kliniczne

Oferta jest czasowa dla pacjentów cierpiących na określony rodzaj rany najczęściej dotyczy owrzodzeń żylnych. Prowadzę jako główny badacz ocenę różnych opatrunków. Są to badania typu follow up opatrunków już będących na polskim rynku jak i takich, których jeszcze nie ma. Są to badania zlecane przez największe światowe firmy, każdorazowo po ocenie właściwej Komisji Bioetycznej.

Oferuję dla pacjenta z owrzodzeniem żylnym jednorazową bezpłatną konsultację.
Jeśli pacjent zostanie włączony do badania w zależności od jego charakteru, może korzystać z bezpłatnych kolejnych wizyt, opatrunków, a nawet bandaży do kompresjoterapii.
W przypadku nie spełnienia kryteriów włączenia do badania, chory będzie miał darmową ocenę swojej rany z zaleceniami co do dalszego leczenia.